Missie in Tsjechie

 

Gods plan met Robert en Annette
Dertien jaar geleden gingen we vol enthousiasme onze droom verwezenlijken. Een eigen camping in Tsjechië. De keuze voor een christelijke camping is achteraf gezien een gezegende keuze geweest. Zo heeft God ons kunnen trainen op alle fronten en in al onze talenten. Als we terugkijken op de laatste dertien jaar dan is het één grote leerschool geweest om te komen tot Gods plan. Want het was, is en blijft Zijn plan, dat is wel gebleken!

Van hobby naar missie
Zo gaaf dat God je een verlangen/droom in je hart legt zodat je uit vrije wil, vol passie Hem gaat dienen. Van dienen ga je groeien, dichter naar de liefde van Jezus en ga je spontaan van je medemens houden. We leren en hebben veel geleerd van het werk op de camping wat we voor ons werk als “missionarissen” gebruiken. We hebben geleerd over de strijd in de hemelse gewesten en  leren te vertrouwen op God, al je talenten te gebruiken zoals voor Annette; zang, profeteren, zegenen, houden van mensen, het gewoon doén. En voor Robert: het vuur aanhouden (in figuurlijke zin), bemoedigen van mensen, praktische dingen aan te pakken.

Wij zijn absoluut geen hoog opgeleide mensen en we weten dat we zonder Gods kracht weinig voor stellen. Maar God maakt ons bijzonder. Al onze kleine talenten gebruikt Hij ten volle in alles wat we doen. We hopen dat dit inspirerend zal zijn voor mensen die God ook willen dienen.

Passie
Een aantal jaren geleden begon God mij (Annette) een hart voor Tsjechië te geven. Dat is zoiets als hele sterke moedergevoelens, de smart van de mensen als een dolk in je hart voelen en tegelijkertijd de hoop die er voor ze is omdat God een plan met hen heeft. Toen wist ik dat dat het doel in mijn leven was. Als puzzelstukjes die samenvallen. Ik dank God dat Robert diezelfde passie met me deelt, sterker nog, ik denk dat God nog een groter plan met hem heeft. Door deze passie voor God zijn we vastbesloten om Zijn weg blindelings te bewandelen. Dit is een vraag die God heel direct drie keer aan Robert heeft gevraagd toen hij met een ernstige ooginfecties te maken had. Durf je mij blindelings te volgen?

From the start
We zien nu ook vruchten van de afgelopen dertien jaar van het leven als een christen en de uitstraling hiervan. Bijvoorbeeld; in het begin dat we hier kwamen wonen stak niemand de hand op, laat staan dat men ons groette  in het dorp. We zijn dit standvastig blijven doen en nu zijn de dorpsbewoners ons soms sneller af. Ook komen er regelmatig dorpelingen op de evangelisatieacties die we maandelijks houden. We hebben een bouwvakker die hier regelmatig klusjes deed, het evangelie mogen vertellen en gebeden voor genezing. Hij had gebroken ribben en er kwam direct genezen. Hij heeft Zijn hart nog niet aan de Heer gegeven, we blijven voor hem bidden.  

Waar we tot z’n vijf jaar geleden moeite mee hadden was de kerk in Dacice waar we naartoe gingen. Nou ja huiskring eigenlijk. Deze huiskring had namelijk maar vier leden. We kregen geen medewerking bij o.a. evangelisatieacties en de voorganger preekte niet echt hoopvol. Het zag er moedeloos uit. Maar gelukkig is daar verandering in gekomen, God heeft meer mensen op ons pad gebracht en er gebeurt nu veel! De samenwerking met de kerk Telc en Jihlava is versterkt en de gemeente in Dacice is gegroeid, we kunnen het bijna niet meer op vier handen tellen.
Omdat de ruimte die we huren te klein geworden is houden we ook wekelijkse diensten in Slavonice.

In Hobzí staat een huis
Sinds september woont Jeska Brander in ons huisje boven in het dorp. Waarschijnlijk kennen jullie haar wel van het recreatiewerk 2012, 2013 en 2014. Jeska is een gepassioneerde meid met het hart voor evangelisatie voor kinderen. We voelen ons enorm gezegend met haar komst. Het is echt gaaf om te merken hoe God stap voor stap de dingen precies zo leidt dat we met elkaar Zijn naam groot kunnen maken op de plek waar Hij ons heeft geplaatst. De wekelijkse  kinderclubs en Engelse lessen waren nog maar net van start gegaan toen Jeska op de school in Hobzi gevraagd werd om Engelse les te geven tot de zomervakantie. Daardoor heeft ze niet alleen een hele volle agenda gekregen maar lopen alle acties die we plannen over van enthousiasme en kinderen en mensen.
De Alpha cursus in Slavonice is ook fantastisch. Een jonge moeder uit Hobzi heeft haar hart aan de Heer gegeven!

We hebben de maandelijkse zaterdagsacties ook weer opgepakt. De eerste acties zijn al in het voorjaar 2011 op de camping van start gegaan. Deze evangelisatie-acties zijn een groot succes en iedere keer komen er  30 tot 100 mensen op af.  Het brengt alle gelovigen uit de omgeving van Slavonice tot Jihlava bij elkaar.  De samenwerking en harmonie is een zegen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Iedere actie heeft een andere activiteit, maar iedere keer wordt er een korte getuigenis en een blokje muziek ingelegd om mensen te laten kennismaken met het geloof.  

We hebben nog veel ideeën, plannen en dromen voor het Zijn werk maar wachten af wanneer de Heer het startsein geeft. O.a. Christelijke Tsjechische conferenties en festivals op de camping zijn onze droom (of zal het Gods plan zijn ;-) ). De CZ website hiervoor is al klaar.

Gods belofte aan Robert en Annette
Zal het dan nu de tijd zijn om te oogsten? Gods tijdsplan weten we niet, maar we ervaren dat we nog maar net van start zijn gegaan en dat er grote dingen te wachten staan. Zo hebben we beloftes, woorden en profetieën gekregen die ons bemoedigen. God heeft ons gezegd: dat Hij ons klaarmaakt, ons de benodigde wapenuitrusting zal geven, dat de opwekking voor CZ hier zal beginnen, dat God ons het tweesnijdend zwaard in de mond legt om Zijn woorden te spreken, dat God wonderen door ons heen zal doen, hij zal afmaken waar hij in ons begonnen is. En weet je wat zo mooi is: het is een diep verlangen van ons hart om dit te vervullen!

Waarom geeft God zulke veelbelovende beloftes? Om de lat voor ons hoog te leggen? Nee, God ziet al deze dingen in ons zitten. Wij hebben het ook nodig elkaar er aan te herinneren op de momenten dat we er even doorheen zitten.

Als je ooit een profetie of woord van God hebt gehad (en het getoetst hebt) laat het dan niet wegvaren, maar klamp je eraan vast als een boei in onrustig water. Dat geeft lucht om naar de Heer te kijken en de volgende stap in geloof te zetten!

Gods zegen, Robert & Annette

Wilt u ons missiewerk steunen? Om uw giften bij de belasting te kunnen aftrekken hebben we een stichting opgezet: S.E.T. (stichting Evangelisatiewerk Tsjechië) Klik voor informatie hier  of kijk op de website van S.E.T.  http://www.godslove4czech.eu/